NEEME SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE NME
Sadama aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Neeme küla, Neeme sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 22.04.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°31'53.24''N ; 25°09'37.67''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 16,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,85
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mittetulundusühing Neeme Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80152876
Telefon +372 56650713
E-post neemesadam@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Nõmmela
Eesnimi Anti
Telefon +372 5697 3676
E-post neemesadam@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 24505:001:0500
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 120
Akti vastu võtmise kuupäev 09.03.2015
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Mittetulundusühing Neeme Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Muu teenus
Muu teenus 10 kg aluse kohta
Toitlustamine
Parkla
Dušš
Kohvik
Joogivesi
Elekter Kalda vool püstkai ääres
Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Püstkai 2,4
Ujuvkai nr 1 2,4
Ujuvkai nr 2 2,4
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1193.3 Neeme sadama 3
1193.2 Neeme sadama 2
1193 Neeme sadama idatooder
1193.1 Neeme sadama 1
1193.4 Neeme sadama 4

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee