MIIDURANNA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MDR
Sadama aadress Harju maakond, Viimsi vald, Miiduranna küla, Miiduranna tee 53
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 15.02.2002
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°30'00.00''N ; 24°49'00.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 196,0
Veesõiduki suurim laius (m) 32,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 12,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 110,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 6,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts Miiduranna Sadam
Eesnimi -
Registri kood 10031970
Telefon +372 605 4314
E-post kapten@miidurannasadam.ee
Koduleht www.miidurannasadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Palmet
Eesnimi Viktor
Telefon +372 512 8188
E-post kapten@miidurannasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:010:0501, 89001:010:0499, 89001:010:1379, 89001:010:0488
Pindala (m²) 445531,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 71
Akti vastu võtmise kuupäev 31.03.1998
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Kuivlasti praam, Väikelaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Vedellastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel aktsiaselts Miiduranna Sadam
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts Miiduranna Sadam
Veesõiduki lastimine ja lossimine aktsiaselts Miiduranna Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi Kail nr.5
Elekter Kõikidel kaidel
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade kuni 60 tonni
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
kai nr1 4,6
Kai nr 10 Tankerkai 13,0
kai nr 2 3,4
kai nr 3 2,0
kai nr 4 (sisekai) 4,2
kai nr 4 (väliskai) 5,9
kai nr 5 3,6
kai nr 6 1,5
kai nr 7 2,0
kai nr 8 3,8
kai nr 9 4,6
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
237 Miiduranna sadama põhjabasseini muuli tulepaak
235 Miiduranna sadamamuuli tulepaak
233 Miiduranna sihi alumine tulepaak
234 Miiduranna sihi ülemine tulepaak
236 Miiduranna sadama vasaku külje poi
1031 Miiduranna sadama läänetooder
240 Miiduranna sadama vasaku külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee