KÄRDLA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KDL
Sadama aadress Sadama 28/30, Kärdla linn, 92411 HIIUMAA
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 30. jaanuar
Registreerimise aeg 16.04.2013
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°00'37.20''N ; 22°45'15.60''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi sihtasutus Kärdla Sadam
Eesnimi -
Registri kood 90010367
Telefon +372 56247818
E-post sven@marina.kardla.ee
Koduleht marina.kardla.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kriggulson
Eesnimi Sven
Telefon +372 56247818
E-post sven@marina.kardl.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 37101:003:0067, 37101:003:0045
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 67
Akti vastu võtmise kuupäev 20.02.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine sihtasutus Kärdla Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Dušš Meritsi saabuvatele sadama külalistele pesemisvõimalused + wc
Internet Wifi leviala Kärdla Sadamas
Slipp Väikelaevade veeskamise võimalus
Elekter Elekter kaikohtadel
Dušš Meritsi saabuvatele sadama külalistele pesemisvõimalused + wc
Dušš Meritsi saabuvatele sadama külalistele pesemisvõimalused
Kütus Sadama tankla
Parkla Parkla avatud sadama külalistele
Muu teenus olmeprügi, heitvete, ja pilsivete vastuvõtt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 1 3,5
Kai 2 3,5
Kai 3 3,0
Kai 4 3,0
Kai 5 3,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2069 Kärdla sadama lõunatooder
2064 Kärdla sadama 4
643.1 Kärdla sihi alumine tulepaak
643.2 Kärdla sihi ülemine tulepaak
2062 Kärdla sadama 2
2066 Kärdla sadama 6
2068 Kärdla sadama põhjatooder
2061 Sihisuurrahu läänetooder
644 Kärdla sadama idamuuli tulepaak
2063 Kärdla sadama 3
2067 Kärdla sadama läänetooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee