VIRTSU

Põhiandmed
Sadamakood EE VIR
Sadama aadress Lääne maakond, Virtsu a, Hanila v, 90101
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°34'30.00''N ; 23°30'36.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 130,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 6,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 190,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 7,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Häng
Eesnimi Valdur
Telefon +372 53 428 555
E-post valdur@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 19502:004:0032, 19502:004:0026
Pindala (m²) 81619,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 276
Akti vastu võtmise kuupäev 30.06.2011
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev, Reisiparvlaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine TS Laevad OÜ
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, parvlaevakai 6,0
Kai nr 2, kaubalaevade teenindamiseks 6,0
Kai nr 3, seisukai 5,2
Kai nr 4, parvlaevakai 5,2
Kai nr 5, seisukai 4,5
Kai nr 6, parvlaevakai 5,2
Kai nr 7, jahtide kai 3,0
Kai nr 8, kaubakai 7,0
Kai nr 9, jahtide kai 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
771 Virtsu sihi alumine tulepaak
2196 Virtsu sadama vasaku külje tooder
775 Virtsu sadamakai tulepaak
2194 Virtsu sadama vasaku külje tooder
2192 Virtsu sadama vasaku külje tooder
772 Virtsu sihi ülemine tulepaak
2191 Virtsu sadama parema külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee