PUISE KALASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PIS
Sadama aadress Lääne maakond, Puisekai maaüksus, Puise k, Ridala v, 90401
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 1. detsember
Registreerimise aeg 29.11.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°45'54.49''N ; 23°27'16.26''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 0,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Ridala Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75022479
Telefon +372 472 4440
E-post info@ridala.ee
Koduleht www.ridala.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 67405:001:0278
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 323
Akti vastu võtmise kuupäev 17.07.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus olmejäätmete kogumine
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 1, seismiseks kalapaatidele ja väikelaevdele 2,4
nr 2, seismiseks väikelaevadele 2,0
nr 3, lossimiskai, kalapaatide lossimiseks 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee