SÕRU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SRU
Sadama aadress Hiiu maakond, Pärna k, Emmaste v, 92017
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°41'26.49''N ; 22°31'17.30''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 55,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Maide
Eesnimi Andrus
Telefon +372 5043888
E-post andrus@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 17501:003:0314, 17501:001:0397
Pindala (m²) 11202,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 485
Akti vastu võtmise kuupäev 05.07.2004
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisiparvlaev, Väikelaev, Kalalaev, Muu laev, Üldotstarbeline, segalastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine AS Kihnu Veeteed
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 4,9
Kai nr 2 4,9
Kai nr 3 2,2
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
700 Soela laevatee vasaku külje poi
699 Sõru sadama idamuuli päevamärk
698 Sõru sadama läänemuuli tulepaak
704 Soela laevatee parema külje poi
703 Soela laevatee vasaku külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee