SALMISTU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SAM
Sadama aadress Harju maakond, 74629 Kuusalu vald, Salmistu küla, Salmistu sadam
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. mai - 15. september
Registreerimise aeg 22.02.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°29'49.05''N ; 25°22'00.04''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 13,5
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Kuusalu Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75033496
Telefon +372 606 6370
E-post vallavalitsus@kuusalu.ee
Koduleht www.kuusalu.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 35201:002:0801
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Kuusalu Vallavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC välikäimla
Muu teenus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee