ROOGRAHU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RGR
Sadama aadress Hiiu maakond, 92335 Pühalepa vald, Hiiessaare küla, Roograhu sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 31. oktoober
Registreerimise aeg 13.06.2011
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°59'59.86''N ; 22°49'12.33''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 15,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi OÜ Roograhu Sadam
Eesnimi -
Registri kood 11584889
Telefon +372 463 6609
E-post jari.lindroos@roograhu.ee; info@roograhu.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kreis
Eesnimi Raivo
Telefon +372 5151426
E-post info@roograhu.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 63901:001:0009
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 17
Akti vastu võtmise kuupäev 21.01.2010
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel OÜ Roograhu Sadam
Veesõiduki sildumise võimaldamine OÜ Roograhu Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Pesupesemise võimalus
Toitlustamine
Muu teenus
Dušš sauna võimalus
Muu teenus Sadam korraldab jäätmete, pilsivee, fekaalvee ja prügi vastuvõttu väikelaevadelt
Elekter
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Seisukai (betoonist) 1,8
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2055.3 Roograhu sadama 3
2052 Roograhu sadama 14
2054.8 Roograhu sadama 8
2055.1 Roograhu sadama 1
2055.11 Roograhu sadama 11
2054.6 Roograhu sadama 6
2053 Roograhu sadama 13
2055.5 Roograhu sadama 5
2055.7 Roograhu sadama 7
2054.12 Roograhu sadama 12
2054.4 Roograhu sadama 4
2055.9 Roograhu sadama 9
627 Roograhu väikesadama läänemuuli tulepaak
2054.10 Roograhu sadama 10
2054.2 Roograhu sadama 2

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee