RISTNA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RST
Sadama aadress Harju maakond, 76019 Padise vald, Keibu küla, Ristna sadam
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 29.04.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°16'15.60''N ; 23°44'41.40''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,9
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Ristna sadam
Eesnimi -
Registri kood 80366910
Telefon +372 5059038
E-post enn.ristna@mail.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 56201:001:1251
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel MTÜ Ristna sadam
Veesõiduki lastimine ja lossimine MTÜ Ristna sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus korraldatud on segaolmejäätmete vastuvõtt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 0,6
Kai nr 2 1,9
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee