ORISSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE ORI
Sadama aadress Saare maakond, Sadama 8, Orissaare a, Orissaare v, 94601
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. november
Registreerimise aeg 14.10.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°33'44.63''N ; 23°05'37.33''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Orissaare Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75020718
Telefon +372 454 5593
E-post ovv@orissaare.ee
Koduleht www.orissaare.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus -
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Orissaare Vallavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus olmepraht, püsivesi, heitveed, muud
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 2,3
Kai nr 2 2,3
Kai nr 3 2,0
Kai nr 4 2,0
Kai nr 5 1,5
Kai nr 6 1,5
Kai nr 7 1,5
Kai nr 8 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
895 Orissaare sadamakai tulepaak
3160 Orissaare sadama teljetooder
896 Orissaare sihi alumine tulepaak
3161 Orissaare sadama parema külje tooder
897 Orissaare sihi ülemine tulepaak
3164 Orissaare sadama vasku külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee