PALDISKI LÕUNASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PLS
Sadama aadress Harju maakond, Rae põik 10, 76806 Paldiski
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 11.10.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°20'00.00''N ; 24°04'52.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 230,0
Veesõiduki suurim laius (m) 35,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 14,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 120,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 14,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Eesnimi -
Registri kood 10137319
Telefon +372 6318555
E-post ts@ts.ee
Koduleht www.ts.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kungla
Eesnimi Andres
Telefon +372 6318805
E-post a.kungla@ts.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 58001:001:0219, 58001:005:0110, 58001:001:0249, 58001:001:0214, 58001:001:0243, 58001:001:0222, 58001:001:0171, 58001:001:0216, 58001:001:0248, 58001:005:0029, 58001:001:0162, 58001:001:0220, 58001:001:0030, 58001:001:0169, 58001:001:0161, 58001:001:0224, 58001:001:0173, 58001:001:0199, 58001:001:0225, 58001:001:0168, 58001:001:0218, 58001:001:0221, 58001:001:0165, 58001:001:0241, 58001:001:0174, 58001:001:0240, 58001:001:0172, 58001:001:0193, 58001:001:0223, 58001:001:0176, 58001:001:0244, 58001:001:0164, 58001:001:0175, 58001:005:0100, 58001:001:0192, 58001:001:0010, 58001:001:0163, 58001:001:0245, 58001:001:0247, 58001:001:0167, 58001:001:0242, 58001:001:0166, 58001:001:0200, 58001:001:0226, 58001:001:0213, 58001:001:0217, 58001:005:0117, 58001:001:0191, 58001:001:0198, 58001:001:0170, 58001:001:0215, 58001:001:0246
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 443
Akti vastu võtmise kuupäev 19.12.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev, Vedurlev, Reisilaev, Puistlastilaev, Reisiparvlaev, Vedellastilaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine ESTEVE Terminal AS, Aktsiaselts Alexela Terminal
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter Kõikidel kaidel
Parkla Parkla Reisiterminali ees
Joogivesi Kõikidel kaidel ööpäevaringselt
Wi-Fi Tasuta Wi-Fi Reisiterminali ümbruses
Muu teenus olmepraht, pilsivesi, heitveed, muu
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade Kahveltõstuk 15 tk
Muu seade Mobiilkraanad erinevad 7 tk.
Muu seade Ro-ro veduk 15 tk
Statsionaarne tõsteseade Portaalkraanad kail nr 9 (2 tk) tõstejõud 40 t.
Statsionaarne tõsteseade Portaalkraana kail nr 2 tõstejõud 20 t
Muu seade Mobiilne sadamakraana Gottwald HMK 260E tõstejõud max 100 t
Muu seade Frontaallaadur 4 tk
Muu seade Konteineri laadur 3 tk
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
reostustõrjelaev mootorpaat "Lamor"
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 1, vedellasti kai 11,7
nr 2, sega- ja puistlasti ja ro-ro kai 11,4
nr 3, abikai 9,0
nr 3A, ro-ro kai 9,0
nr 4, ro-ro ja konteinerkai 8,5
nr 5, sega- ja puistlasti kai 8,5
nr 6, sega-, ro-ro- ja puistlasti kai 8,7
nr 7, vedellasti kai 14,5
nr 8, sega- ja puistlasti kai 12,7
nr 9, sega- ja puistlasti kai 13,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
390.1 Paldiski Lõunasadama piirava sihi ülemine päevamärk
390 Paldiski Lõunasadama piirava sihi alumine tulepaak
387.1 Paldiski Lõunasadama parema külje poi
391 Paldiski Lõunasadama sihi alumine tulepaak
393 Paldiski Lõunasadama naftakai tulepaak
388 Paldiski Lõunasadama vasaku külje poi
389.3 Paldiski Lõunasadama läänepoi
389.5 Paldiski Lõunasadama põhjapoi
387.3 Paldiski Lõunasadama parema külje poi
389.4 Paldiski Lõunasadama läänepoi
392 Paldiski Lõunasadama sihi ülemine tulepaak
387.2 Paldiski Lõunasadama parema külje poi
388.1 Paldiski Lõunasadama vasaku külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee