MUNALAIU

Põhiandmed
Sadamakood EE MUN
Sadama aadress Pärnu maakond, Lao k, Tõstama v, 88112
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 31.07.2008
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°13'45.00''N ; 24°07'04.80''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 45,0
Veesõiduki suurim laius (m) 12,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 50,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 4,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Maide
Eesnimi Andrus
Telefon +372 5043 888
E-post andrus@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 82603:003:0278
Pindala (m²) 14869,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 168
Akti vastu võtmise kuupäev 16.05.2001
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Väikelaev, Reisiparvlaev, Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 1 4,0
nr 2 4,0
nr 3 4,0
nr 4 2,5
Ujuvkai 0,8
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
867 Munalaiu sadama 3
854 Munalaiu sihi ülemine tulepaak
2187.3 Munalaiu sadama 7
2187.2 Munalaiu sadama 5
853 Munalaiu sihi alumine tulepaak
848 Munalaiu vasaku külje poi
2187 Munalaiu sadama 1
2186 Munalaiu sadama 2

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee