MANILAIU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MAN
Sadama aadress Pärnu maakond, Lao k, Tõstama v, 88110
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 31.07.2008
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°13'19.20''N ; 24°07'31.20''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 45,0
Veesõiduki suurim laius (m) 12,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Maide
Eesnimi Andrus
Telefon +372 5043 888
E-post andrus@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 82603:003:0281
Pindala (m²) 1369,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 168
Akti vastu võtmise kuupäev 16.05.2001
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisiparvlaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr.1 Parvlaevakai 4,0
Kai nr.2 Liinipaadi kai 3,0
Kai nr.3 Paadikai 1,0
Kai nr.4 Paadikai 1,0
Kai nr.5 ujuvkai 0,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
868 Manilaiu sadama 2
2189 Manilaiu sadama 1
2189.1 Manilaiu sadama 3

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee