KURKSE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KKE
Sadama aadress Harju maakond, Kurkse k, Padise v, 76002
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 11.12.2008
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°17'18.54''N ; 24°01'19.92''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 5,2
Veesõiduki suurim laius (m) 2,1
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) 40,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,1
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Kurkse Sadam OÜ
Eesnimi -
Registri kood 10701985
Telefon +372 5013737
E-post kurksesadam@hot.ee; info@kurksesadam.ee
Koduleht www.kurksesadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Haavik
Eesnimi Edgar
Telefon +372 6411061
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus -
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 704
Akti vastu võtmise kuupäev 14.12.2006
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Kurkse Sadam OÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1A, seisukai 0,6
Kai nr 1, seisukai 0,6
Kai nr 2 Seisukai 0,6
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee