KURESSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KUR
Sadama aadress Saare maakond, Tori 4, 93813 Kuressaare
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 10. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 28.01.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°14'42.00''N ; 22°28'18.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 24,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Kuressaare Linnavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75023266
Telefon +372 4550530
E-post linn@kuressaare.ee
Koduleht www.kuressaare.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Jõgi
Eesnimi Oskar
Telefon +372 453 3450
E-post sadam@kuressaare.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 34901:014:0011, 34091:014:0390
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 159
Akti vastu võtmise kuupäev 08.05.2001
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Kuressaare Linnavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Slipp
Pisiremont
Kohvik
Jalgratta laenutus
Pesupesemise võimalus
Elekter
Wi-Fi
Muu teenus
Joogivesi
Muu teenus
Internet
Kütus
Muu teenus
Dušš
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, jahikai 2,3
Kai nr 2, jahikai 2,6
Kai nr 3, jahikai 2,1
Kai nr 4, jahikai 2,1
Kai nr 5, paadikai 1,1
Kai nr 6, paadikai 1,6
Kai nr 7, teeninduskai 2,2
Kai nr 8 2,1
Kai nr 9 2,1
Kai number 10 1,4
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3259 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3257 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3256 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3272 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3263 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3268 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3264 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3275 Kuressaare sadama lõunatooder
978 Kuressaare sihi alumine tulepaak
3269 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
979 Kuressaare sihi ülemine tulepaak
3274 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3265 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3271 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
976 Kuressaare sadama lõunamuuli tulepaak
3255 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3267 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3252 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3251 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3266 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3262 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3273 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3260 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3253 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3270 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3261 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3254 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3258 Kuressaare laevatee parema külje tooder
975 Kuressaare sadama põhjamuuli tulepaak
3276 Kuressaare sadama lõunatooder
958 Kuressaare laevatee teljepoi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee