KUIVASTU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KUI
Sadama aadress Saare maakond, Kuivastu k, Muhu v, 94702
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°34'25.18''N ; 23°23'47.55''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 120,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Häng
Eesnimi Valdur
Telefon +372 53 428 555
E-post valdur@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 47801:008:0753
Pindala (m²) 74435,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 5
Akti vastu võtmise kuupäev 02.01.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev, Reisiparvlaev, Kalalaev, Reisilaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Saarte Liinid
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine TS Laevad OÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Idakai 3,5
Kai nr 1, praamikai 5,2
Kai nr 2, praamikai 5,2
Kai nr 3, praamikai 5,2
Kai nr 4, kaubakai 4,1
Lõunakai 2,5
Ujuvkai nr 1 (läänepoolne) 2,5
Ujuvkai nr 2 (idapoolne) 3,5
Ujuvkai nr.3 2,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
791 Kuivastu sihi ülemine tulepaak
790 Kuivastu sihi alumine tulepaak
3181 Kuivastu 1
3180 Kuivastu 2
3182 Kuivastu 4
793 Kuivastu väikesadama tulepaak
795 Kuivastu sadamakai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee