MEHIKOORMA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MEH
Sadama aadress Tartu maakond, Meeksi vald, Mehikoorma alevik, Mehikoorma sadam 62511
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Lämmijärv
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 31.10.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°14'14.69''N ; 27°28'30.63''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 0,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mehikoorma Sadam SA
Eesnimi -
Registri kood 90013503
Telefon +372 5235915
E-post mehikoormasadam@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 45401:005:0038
Pindala (m²) 3759,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Mehikoorma Sadam SA
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Vana kai 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee