NASVA JÕESADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE NJD
Sadama aadress Ülejõe tn 4, Nasva alevik, Lääne-saare vald, Saare maakond
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Nasva jõgi
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 16.09.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°13'45.92''N ; 22°22'52.65''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 7,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Lääne-Saare vald
Eesnimi -
Registri kood 75038977
Telefon +372 452 0450
E-post vald@laanesaare.ee
Koduleht www.laanesaare.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 34804:001:0082, 34804:001:0081
Pindala (m²) 8570,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Nasva Jõesadama Ühing
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Elekter
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Sadamakai 1,3
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee