VARNJA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VNJ
Sadama aadress Tartumaa, Peipsiääre vald, Varnja, Kesk 90a
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 31. november
Registreerimise aeg 16.09.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°29'18.65''N ; 27°14'34.01''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 6,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Varnja Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80311270
Telefon +372 5052231
E-post varnjasadam@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 58701:005:0056
Pindala (m²) 2240,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine MTÜ Varnja Sadam
Veesõiduki lastimine ja lossimine MTÜ Varnja Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Parkla
Elekter
Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 1 1,2
Kai 2 1,2
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee