NARVA-JÕESUU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE NJS
Sadama aadress Suur-Lootsi tn 4, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Narva jõgi
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 15. november
Registreerimise aeg 22.08.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'52.70''N ; 28°02'43.77''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 15,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75005498
Telefon +372 3599597
E-post info@narva-joesuu.ee
Koduleht http://narva-joesuu.kovtp.ee/
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 51301:001:0048
Pindala (m²) 1552,3
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Sadama kai 2,8
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee