PURTSE KALASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PRK
Sadama aadress Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Purtse küla, Purtse kalasadam
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Purtse jõgi
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 18.03.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°26'03.42''N ; 26°59'27.93''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 8,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 8,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 0,6
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mittetulundusühing Viis Viimast Kalurit
Eesnimi -
Registri kood 80306829
Telefon +372 53303930
E-post viisviimastkalurit@hot.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 43701:002:0516
Pindala (m²) 5672,1
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Mittetulundusühing Viis Viimast Kalurit
Veesõiduki lastimine ja lossimine Mittetulundusühing Viis Viimast Kalurit
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Sadama kai 0,6
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee