KALLASTE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KLL
Sadama aadress Tartu maakond, Tööstuse 1, 60104 Kallaste
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 02.08.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°40'06.66''N ; 27°10'01.98''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,7
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts "KALLASTE KALUR"
Eesnimi -
Registri kood 10006498
Telefon +372 7452740
E-post info@rannapuura.ee
Koduleht www.rannapuura.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Küttis
Eesnimi Ervin
Telefon +372 5207140
E-post ervin@rannapuura.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 27901:001:0203, 27901:001:0030
Pindala (m²) 11041,3
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine aktsiaselts "KALLASTE KALUR"
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts "KALLASTE KALUR"
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Joogivesi
Kütus Alexela automaattankla DK, E95, EDK
Dušš
Telefon
Wi-Fi
Prügi vastuvõtt
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, seisukai 1,7
Kai nr 2, kala lossimine 1,7
Kai nr 3, kala lossimine 1,7
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
P11 Kallaste sihi ülemine tulepaak
P10 Kallaste sihi alumine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee