SUARU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SUA
Sadama aadress Lemsi küla Kihnu vald, Pärnu maakond 88002
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 28.08.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°08'27.72''N ; 24°01'02.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 30,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,6
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Kihnu Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75003967
Telefon +372 4469910
E-post info@kihnu.ee
Koduleht www.kihnu.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Jürivete
Eesnimi Jaanus
Telefon +372 533 28095
E-post kihnu@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 30301:001:0927,
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Kihnu Vallavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Slipp
Pesupesemise võimalus Teenus Kihnu sadamahoones
Dušš Teenus Kihnu sadamahoones
Jalgratta laenutus Infotahvel sadamas
Kütus Kail nr. 4
Joogivesi Kai nr. 4 ääres
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 4 (Tanklakai) 1,9
Kai nr.6 (Lossimiskai) 2,6
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee