SALINÕMME PAADISADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SNP
Sadama aadress Hiiu maakond, Pühalepa vald, Salinõmme küla, Salinõmme paadisadam
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 15. november
Registreerimise aeg 31.08.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°49'37.91''N ; 22°56'54.51''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,2
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Paadiühistu Salinõmme
Eesnimi -
Registri kood 80070782
Telefon +372 5135680
E-post kalaari@hot.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 63902:001:0006
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Paadiühistu Salinõmme
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Slipp
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Betoonkai 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee