HELTERMAA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE HLT
Sadama aadress Hiiu maakond, Heltermaa k, Pühalepa v, 92312
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°52'00.00''N ; 23°02'54.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 118,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 5,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Maide
Eesnimi Andrus
Telefon +372 5043888
E-post andrus@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 63902:001:0645
Pindala (m²) 64877,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 103
Akti vastu võtmise kuupäev 28.03.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Muu laev, Kuivlasti praam, Reisiparvlaev, Väikelaev, Üldotstarbeline, segalastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine TS Laevad OÜ
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Saarte Liinid
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Wi-Fi Wi-fi
Muu teenus majutus (info: +372 56 20 2928 või info@heltermaahotell.ee
Dušš duši kasutamise võimalus
Elekter elektrienergiaga varustamine
Prügi vastuvõtt laevaheitmete vastuvõtt
Parkla parkla (tasuta, videovalve)
Muu teenus väikelaevade talvehoid
Joogivesi joogiveega varustamine
Kütus väikelaevade tankla (bensiin 95E ja diisel)
Pisiremont pisiremont
Toitlustamine kohvik
Muu teenus konverentsisaali kasutamise võimalus
Muu teenus piirivormistus, väljakutsel
Muu teenus tollivormistus, väljakutsel
Muu teenus sauna kasutamise võimalus
WC WC
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade Tõstejõud kuni 6 tonni
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 (rambiga) 4,7
Kai nr 2 4,0
Kai nr 3 (rambiga) 5,2
Kai nr 4 (rambiga) 5,1
Kai nr 5 (tankla) 2,8
Kai nr 6 (ujuvkai) 2,8
Kai nr 7 (ujuvkai) 2,2
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
606 Heltermaa 2
2022.9 Heltermaa 9
2020 Heltermaa sadama idatooder
2022.3 Heltermaa 3
602 Heltermaa sihi ülemine tulepaak
601 Heltermaa sihi alumine tulepaak
2022.8 Heltermaa 8
605 Heltermaa 1
2021 Heltermaa sadama lõunatooder
2022.6 Heltermaa 6
612 Heltermaa sadamakai tulepaak
2022.4 Heltermaa 4
613 Heltermaa 7
2022.5 Heltermaa 5

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee