SÕRU VÄIKELAEVASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SRV
Sadama aadress Hiiu Maakond, Emmaste vald, Pärna küla, Sadama
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 10.03.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°41'39.46''N ; 22°31'25.20''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 7,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Emmaste Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75009935
Telefon +372 4622443
E-post vald@emmaste.ee
Koduleht www.emmaste.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 17501:003:0086
Pindala (m²) 16918,0
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Sõru Merekeskus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr.4 1,8
Kai nr.5 2,1
Kai nr.6 1,0
Kai nr.7 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee