SUURPEA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SUR
Sadama aadress Suurpea sadam, Suurpea küla, Kuusdalu vald, Harju maakond
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 03.10.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°37'40.61''N ; 25°40'57.47''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 2,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 5,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Mahtra Teeninduse
Eesnimi -
Registri kood 10463860
Telefon +372 6218828
E-post peep@mahtra.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 42301:003:0834
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Peep Sarapuu
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
paadisild -
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee