Sadamaregister annab koondülevaate kõigist Eestis registreeritud sadamatest, sisaldades nii mereäärseid kui ka siseveekogudel paiknevaid sadamaid. Registrist saab infot selle kohta kus sadam asub, millised on sadama tehnilised andmed, milliseid teenuseid sadam pakub, kes on sadama pidaja, kes sadama kapten.


Kaardirakendus

Veeteede ameti kaardirakenduse abil on võimalik saada põhjalik ülevaade navigeerimisteede iseärasustest, sadamate akvatooriumite tähistusest, teha otsinguid konkreetsete tunnuste alusel, saada detailandmeid sadamate kohta. Rakenduse kasutamiseks peab olema arvutisse installeeritud Flash player.


Uue sadama registreerimiseks tuleb sadama pidaja esindajal registrikeskkonda ID kaardi või mobiil-ID abil siseneda, sisestada andmed registreeritava sadama kohta ning esitada taotlus registrikande tegemiseks.

Juba registreeritud sadamate andmed on täiendamisel. Andmete täiendamiseni sadamapidajate poolt võib neis esineda ebatäpsusi!

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee
Sadamate järelevalve osakond, tel 6 205 541, E-post: sadamaregister@vta.ee